Kurumsal Süreç Yönetimi (Business Process Management) şeklinde Türkçeye çevirebileceğimiz bu kavram işletmelerin işlerini yapma biçimlerini modellemek için kurum içinde yapılan işleri bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir yöntemdir. BPM işletmelerin varlıkları arasında sayılabilecek süreçlerin ortaya çıkarılması, belgelendirilmesi, iyileştirmelerin yapılmasını ve adımların otomatik yapılmasını hedefler. İşletmeler için hayati derecede önem arz eden finansal konularla da ilişkisi olan BPM performans kriterlerinin ortaya çıkarılmasıyla süreçlerin maliyetlerini, kişilerin performans takip işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Sunduğu fırsatlara istinaden iş dünyası tarafından kabul gören BPM sistemleri hızlı, esnek, daha uygun fiyatlı ve işletme dostu süreçlerin modellenmesini hedeflemektedir. Böylece süreçlerin kontrol altına alınması, işletmenin iş yapma biçimlerinin standartlaştırılması ve süreçlerin eksik-aksak yanlarının tespit edilebilmesine olanak sağlayacak bir yapının müşteriye sunulmasını sağlar.

BPM belirtilen fırsatları sunmakla birlikte ERP ya da CRM gibi bir “Enterprise” uygulama değildir. Aynı zamanda bir uygulama altyapısı da değildir. Hazır bileşenleri vardır, belirli bir alt yapıya sahiptir fakat bu alt yapı ve bileşenler süreçlere göre şekillendirilip birleştirilerek ürünler ortaya çıkarılır.

cropped-bpms_w.jpg

BPM in işletmeye sunduğu faydaları kısaca özetlemek gerekirse;

 • Süreçlerin kontrol altına alınması
 • Süreç iyileştirme işlemlerine kolaylık sağlaması
 • Performans takibi
 • IT ile iş dünyası arasında iletişimi kolaylaştırması
 • Etkinlik ve yeterlilik takibine olanak sağlaması
 • İşletme bünyesinde yapılan işlerin standartlaştırılması

BPM ilk olarak süreçlerin teknoloji aracılığıyla otomatikleştirilmesi amacıyla ortaya çıkmış fakat daha sonra gelişerek insan müdahalesine gerek duyulan adımları da içerecek şekilde genişlemiştir.

Kurumsal Süreç Yönetiminde esas olan temel bileşen süreç olması nedeniyle süreçlerin ortaya çıkarılması, modellenmesi, analiz ve kontrol edilmesi gibi işlemler geliştirme zamanının en büyük kalemi olarak ortaya çıkmaktadır.

Süreçlerin modellenmesi aşamasında ortak bir dil oluşması için BPMN dili oluşturulmuştur. OMG tarafından standartlaştırılan iş süreç yönetimi gösterimleri iş süreçlerinde kullanılan tüm akışı modelleyecek şekilde ortaya konmuştur. 2011 itibariyle BPMN 2.0 dili güncel sürüm olarak kullanılmaktadır. (Dil derken UML gibi bir Notasyon kastedilmektedir.)

İş dünyasının anlatım biçimi ve IT dünyasındaki algılanış biçiminin IT projesi facialarına yol açmasının temel nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Bu olumsuz durumda da BPM etkinliğini ortaya koyarak IT ve iş dünyasının ortak dilini oluşturmaya adaydır(BPMN=Business Process Management Notation).

Geleneksel iş dünyası ile “e” dünyası arasında köprü görevini üstlenir.

BPM'in işletmeye sunduğu faydaları

 • Süreçlerin kontrol altına alınması
 • Süreç iyileştirme işlemlerine kolaylık sağlaması
 • Performans takibi
 • IT ile iş dünyası arasında iletişimi kolaylaştırması
 • Etkinlik ve yeterlilik takibine olanak sağlaması
 • İşletme bünyesinde yapılan işlerin standartlaştırılması

Genel Uygulama alanları

 • Sipariş ve satış yönetimi,
 • Doküman Yönetimi,
 • Hastane otomasyonu,
 • Üretim alanında ki tüm süreçlerde,
 • Her türlü kontrol ve onaylama uygulamaları,
 • Sigorta, Banka ve Finans sektöründe,
 • Fakülte ve Üniversitelerde,
 • Bilişim ve Telekomünikasyon alanında,
 • Taşımacılık ve lojistik planlama alanında,
 • Web tabanlı e-ticaret uygulamalar (B2B, B2C ..)

BPM Çözümü geliştirirken ihtiyaç duyulan Kişiler

 • İş dünyasına ait roller (Business Roles)
 • İş analisti/İş yöneticisi (Business analyst/Business leader)
 • Konu uzmanı (SME)(Subject Matter Expert)
 • İşletme Yöneticisi (Business executive)
 • Bilişim Rolleri (IT Roles)
 • Bilişim uzmanı (IT solution developer)
 • Bilişim Yöneticisi (IT administrator)
 • Bilişim Mimarı (IT architect)

Video izle