CMMN nedir?

Kurum ve Kuruluşlar, verimliliği artırmak ve hataları azaltmak için çalışma biçimlerinde daima iyileştirmeler yapmaktalar. Bu çalışmalar arasında, öngörülebilir ve yapılandırılmış iş akışlarını takibe alarak analiz sonrası süreçlerinde sürekli iyileştirilmesini sağlanıyor.  Peki bu çalışmaları yürütürken karşınıza, sabit bir sürecin değişkenlerine tam cevap veremediğimizde ne yapmalı?

Bu gibi durumlarda sorunu tam olarak anlayabilmemiz için farklı bir model yaklaşımı gerekiyor.- Tam burada CMMN işinize yarayabilir!

CMMN = “Case Management Model and Notation” yani “Vaka Yönetimi Modeli”

CMMN, değişen durumlara ve öngörülemeyen bir sırada gerçekleştirilebilecek çeşitli faaliyetleri “VAKA” çerçevesinde değerlendirilmesi için kullanılan grafiksel bir Metodudur. CMMN “Olay merkezli” bir yaklaşım ile BPMN’nin statik sınırlarını genişletebiliyor. İkisini bir arada kullanarak çok daha geniş bir bakış açısı sağlayabilir.

Örneğin, bir Otelin misafiri, giriş ve çıkış işlemleri her zaman aynı süreçten geçebilir, oysa Odayı temizlemek için düzenli görevler bile Olaya göre günden güne değişebilir.

CMMN ilk kez 2014 Yılında OMG.org tarafından geliştirilip yayınlanmış. Güncel olan 1.1 (2016) sürümünden anlayacağınız gibi nispeten yeni bir standarttır ve İş süreçlerinde daha fazla esneklik sağlamak için geliştirilmiştir. Bu standarttı kullanarak süreç sahipleri kolaylıkla yeni bir vaka tasarımı hazırlayabilir veya mevcut bir vakanın analizi yapılabilir. Model sade ve BPMN gibi kuralları değil, Görevlere ve ona ait bağımlılıklarına odaklanıyor. Bir Vakayı tetiklemek için bir olaya, göreve veya aşmaya (hedef taşına) ihtiyaç duyulur. Dediğimiz gibi CMMN’nin en belirgin özelliği ise bir göreve ait tüm bağımlılıkları gösterebilmenizdir.  Örnekte görüldüğü gibi önce” kirli havlu ve Çarşafları çıkar” (Bağımlılık) sonra yenisi ile değiştir (Ana görev). BPMN modelinde ise bunu tek bir Görev olarak belirtmem yeterlidir, yani “Havlu ve Çarşafları değiştir”.

CMMN, bir problemin akışını modellemeye çalışmıyor; İstedikleri sonuçları belirlerler, yani BPMN gibi iş akışı kontrol ederek  nasıl olmasını gerektiğini değil, arzuladığımız hedef ne olması gerektiğini belirtir.

CMMN Şema-1: Hotel Oda Servisi Vakası

 BPMN Şema-2: Hotel Oda Servisi Süreci

Özetlersek, CMMN’nin kullanım amacı;

  • Süreç içerisinde doğrudan bir iş akışa dahil olamayan değişken görevler olması durumunda.
  • İş sürecinize ait Görevleri ve hedef -taşları şeffaf bir şekilde modellemek.
  • Süreç akışına değil, daha çok olayları odaklanır.
  • Tasarım ortamında Görevlere arasında öncelikleri kolayca belirtmek.
  • Varsa, Göreve ait bağımlılıklarınızı (alt-görev veya destek görev) ortaya çıkarmaktır.

Kendi Vakalarınızı tasarlamak isterseniz,  Camunda BPM ücretsiz kullanabileceğiniz bir Modelleme aracı sunuyor ve buradan indirebilirsiniz. Bu Araç BPMN, DMN ve CMMN gibi Modelleme desteği bulunuyor. CMMN Notasyonu daha yakından tanımak için;

  1. Knut Hinkelmann’nın yayınladığı (PDF) kaynağını buradan ulaşınız.
  2. Veya doğrudan OMG’nin referanslarına ulaşmanızı tavsiye ederim.

Kaynak referanslar: Signavio CMMN, Visual Paradigm, OMG

Önerilen Tasarım araçları: Trisotech Enterprise Suite, Signavio Process Manager

?