BPMN, "Business Process Model and Notation" olarak adlandırılan ve iş süreçlerinin tasarımında ve optimizasyon çalışmalarında ortak bir dil oluşturulması amaçlanmıştır. Iş süreçleri tarif etmek için kullanılan Grafiksel gösterisidir ve bir akışa şemasına sahiptir.

BPMN Nedir?

BPMN saheyesinde işletme ve kurumlar kendi iç ve dış süreçlerini bu şemalar sayesinde akışlarını anlamaya fırsat tanır. Görsel simgeler arasında ki ilişkiler ve süreçlerin ilerleyiş belirli kurallar sayesinde oluşmaktadır.

Daha daha fazlası, grafiksel süreç modelleme sayesinde, iş birimleri arasında ki alış-verişi ve kurumsal perfomansları ve verimliği gözlemlenebilir. Bunun sayesinde kurum kendini tanıyabilir, yeni süreçleri uygulamadan önce simüle edebilir ve/ya değiştirebilir.

BPMN, OMG (Object Management Group) önderliğinde bugünkü hali olan BPMN 2.0.2 sürümüne ulaşmıştır ama yaygın olarak BPMN 1.2 sürümü kullanılmaktadır. OMG kar amacı gütmeyen bir Gruptur ve Konsorsiyum şeklinde ki bu çalışmaları yönetiyor ve yayınlıyor. Daha fazla bilgi için www.bpmn.org adresinden ulaşabilirsiniz.

BPMN

  • # Business Process Model and Notation (BPMN)
  • # OMG standardı
  • # basit iş akış diyagramları ile benzerlik taşıyor, fakat
    • - belirlenmiş kuralları olan
    • - Olay tabanlı (Event based)
    • - Haberleşme için kullanılan akışlar barındırıyor (Message Flow)

 

Örnek: bir (BPMN 2.0) Sevkıyat sürecine ait DiyagramShipment Process of a Hardware Retailer.