Sipariş Yönetim süreci

Ürün Siparişi Düzenlemek

Bir müşteri siparişini düzenlemeye yönelik süreç örneği

Süreç Hedefi

Sürecin hedefi, bir müşteri siparişini inceleyip düzenlemek, talep edilen ürünleri göndermek ve ardından bir fatura oluşturmak.

İçerik

Birçok şirketin temel faaliyetini, ürünlerin müşterilere satışı ve dağıtımı oluşturur. Çoğu şirketin üst düzey süreçleri birbirine benzer olduğu için iş araları yaratıp mola vermek mümkün hale gelir. Tabii ki çeşitli firmalara, ürün ve hedef kitlelere karşı uygunluk sağlamak adına bu molalar kişisel olarak düzenlenip sürece sokulabilir.

Tetikleyici

Form – siparişe karşılık gelir

Eylemeler

Bu süreç içerisinde sipariş, iki görevi tetikler: Ürün gönderimi ve fatura oluşturulması.

Sürecin ilerleyen bölümlerinde sorunlarla karşılaşmamak adına, ilk başta istenilenin ürünün stoklarda mevcut olup olmadığı sorulur. ‘Ürün girişi kontrol’ görevi sipariş edilen ürünler mevcut olmadığı sürece stoğu günlük olarak kontrol eder. Tetikleyici form, müşteri e-posta adresini içerdiği için, ret e-postası bir ‘e-posta gönder’ görevi üzerinden otomatik olarak gönderilebilir.

Roller

  • Depo personeli – ürünleri nakliye için depoda hazırlayan kişi.
  • Mali yönetici – Faturayı oluşturan mali ekibin çalışanı.

Alanlar

  • Sipariş – (dosya, gerekli alan) – bütün sipariş bilgilerinin yer aldığı çizelge Signavio Workflow Accelerator, tabloları desteklemediğinden, bu bilgiler doğrudan formda yer almaz.
  • Sipariş referansı (yazı, gerekli alan) – Signavio İş Akışı Hızlandırıcısı’nın siparişi tanımlayabilmesi adına sipariş belgesinde bulunur.
  • Müşteri e-postası (e-posta adresi, gerekli alan) – bildirim göndermek için kullanılır.

 

Uzantılar

Süreci geliştirmek adına:

  • Faturalandırma görevini kaldırıp yerine müşteri faturası kapatmak görevini getirin. Böylece kapsamlı bir sipariş-gelir süreci oluşturabilirsiniz.
  • Ürün girişi kontrol görevini otomatikleştirin, bu sayede yalnızca ürün girişi olduğu anda manuel denetleme yapmak zorunda kalın.
  • Ürün gönderme ve fatura oluşturma görevlerini aynı anda gerçekleştirin.

Kaynak: Signavio 

Ana Makeleye geri dön