BPMNBasicAll


 BPMN Activity (Etkinlik)

Bir Etkinlik;

 • İş akışında yer alan bir iş/görevdir
 • Tek (atomic) veya (non-atomic) birden fazla görevden oluşabilir (compound)
 • Bir iş akışında yapılacak işi/görevleri temsil eder
 • BPMN süreci içinde çalıştırılabilir bir elemandır (execute)

Etkinlik çeşitleri 

 • Görev (Task)
  • Süreç akışı içerisinde tek bir etkinliği teşkil eder
  • yapılacak işi daha küçük bir göreve indirgenemediği zaman kullanılır
 • Alt-süreç (Sub-process)
  • birleşik etkinlikler
   • Event Sub-Process
   • Transaction
   • Ad-Hoc
 • Başak bir süreç cağırma (Call Activity )
  • yeniden kullanılabilir Görev ve süreçleri dahi etmeye yarar

Activity_basic


 Kapalı bir Alt-süreç simgesi, (+) açıldığında birden fazla etkinliği barındığını görebilirsiniz.

sub-process-object-collapsed sub-process-object-expanded


 Akış dizisi (Sequence Flow)

Sürecin Akış sırasını gösterir, Görevleri birbirini bağlıdır ve ok yönünde ilerler

BPMNSequenceFlow.png


Token (Kimlik) 

 • Token Dizi Akışı erişir ve Sürecinde elemanları geçer
 • Bir Sürecinin davranışını tanımlamak için bir yardım olarak kullanılan bir teorik kavramdır.
 • Süreç elemanlarının davranışı Sürecinin yapısını "erişir" olarak bir simge ile nasıl etkileşime girdiği tanımlanabilir.
 • Mesaj Akışlarında kesinlikle KULLANILMAZ.

 Dizisi Akış Splitting

Koşullu akış (<>) - dizi akış kullanılacaktır olup olmadığını belirlemek için değerlendirilir bir durum ile dizi akışı

Standart (Defaut) akış () - tüm diğer giden koşullu akışları doğru değil ise bu yalnızca bu yol kullanılır

BPMNFlowSplit.png


Ağ Geçitleri 

Figure10-103-farklı türleri-of-gateways.png

BU Geçitleri dizisi akışının bölme ve birleştirme kontrol etmek için kullanılır.

 • 'işi' temsil etmemektedir yapılıyor
 • İşlem (maliyet, zaman, vs) işlemsel önlemler sıfır etkiye sahip olduğu kabul edilir.
 • geçitleri iki tür: birleşen ve ayrılan
 • isteğe bağlı

Özel Ağ Geçidi 

BPMNExclusiveGateway.png

XOR Geçidi

 • Bir Exclusive Ağ Geçidi (Karar) Bir Süreç akışı içinde alternatif yollar oluşturmak için kullanılır uzaklaşan
 • Sadece yollardan biri alınabilir, bu geçidi demektir seçkin
 • Karar Sürecinde belli bir noktada sorulan bir soru olarak düşünülebilir
 • Soru alternatif cevaplar tanımlanmış bir dizi var
 • Her cevap bir Gateway giden Dizi Akımları ile ilişkili bir durum İfade ile ilişkilidir

Özel Ağ Geçidi Example

Figure10-105-exclusive-veri-tabanlı karar ağ geçidi-ornek-olmayan-iç-indicator.png veya Figure10-106-veri tabanlı-özel-karar-gateway-örneği-ile-iç-indicaor.png

Birleştirme (hariç)

BPMN ExclusiveGatewayMerging.png

Paralel Geçidi 

BPMNParallelGateway.png

VE Ağ Geçidi

 • Paralel Geçidi paralel akımlarını oluşturmak veya senkronize (birleştirmek) için kullanılır
 • Paralel Gateway herhangi koşullarını kontrol etmeden paralel yollar oluşturur; Her giden Dizi Flow Bu Geçidi yürütülmesi üzerine bir belirteç alır
 • Gelen akım için, Parallel Ağ Geçidi kendine giden Sırası Akım yoluyla akışını tetikleyen önce tüm gelen akışlar için bekleyecek

Parallel Geçidi Örnek 1

Eleman çatal birden outgoing.png veya BPMNParallelGatewayExample.png

Parallel Geçidi Örnek 2

Eleman join.png

Ağ Geçidi Exercises

 • Egzersiz 1. Havaalanı
 • Gösteri - bölme ve birleştirme

BPMNSplit.png

Dahil Geçidi 

BPMNInclusiveGateway.png

OR Ağ Geçidi

 • Bir Dahil Ağ Geçidi (Dahil Kararı) Süreç akış içinde de alternatif ama paralel yolları oluşturmak için kullanılabilir uzaklaşan
 • Özel Ağ Geçidi aksine, tüm koşul İfade değerlendirilir
 • Bir koşul İfade gerçek değerlendirilmesi, diğer koşul İfadelerin değerlendirme dışlamaz
 • Tüm Sıra bir belirteç ile geçilen bir gerçek değerlendirme Akımlar
 • Her yol bağımsız olduğu kabul edildiğinden, tüm yolların kombinasyonlarının tümü için, sıfırdan alınabilir
 • En az bir yol alınır, böylece Ancak, tasarlanmalıdır.

Dahil Geçidi Örnek 1

Figure10-108-örneğin-ile-inclsive-gateway.png

Dahil Geçidi Örnek 2

InclusiveGatewayExample2EN.png


Olaylar 

EventsBasics.png

Bir olay, bir Sürecinin sırasında "oluşan" bir şeydir.
 • Olaylar var, genellikle Sürecinin akışını etkiler ve nedenini ya da bir etki . Dönem "olay" a Sürecinde birçok şeyi kapsayacak kadar geneldir.
 • Bir Faaliyet başlangıcı, bir Faaliyet ucu, vb belge, geldiğinde bir Mesaj, devlet ve değişim, bütün Olaylar düşünülebilir
 • Olayların Türleri:
  1. Olaylar başlayın - Belirli Süreç başlayacak nereye gösterir
  2. Intermediate Olaylar - Bir şey bir yerde bir Sürecinin başlangıç ​​ve bitişi arasında (bir olay) olur nerede gösterir
   • Sınır Intermediate Olaylar - Bir Faaliyet sınırına bağlı
  3. Bitiş Olaylar - Süreç sona erecek nerede gösterir

Olaylar Example

EventsExampleEN.png

BPMNIntermediateEventExampleEN.png

Yok Events

BPMNThreeTypesOfEvents.png

 • Yok Olay tanımlanmış bir tetikleyici ya da sonuç yok.
 • Olay bir marker olmadan görüntülenir ZORUNLU
 • Yok Başlat Olay süreci başlar ve yeni simgesi oluşturur
 • Yok End Olay belirli bir akış biter ve belirteci tüketir

Olaylar Exercises

 • Egzersiz 1. Sipariş

Havuz ve Participant

BPMNPoolLane.png

 • Havuz şekli katılımcıyı temsil eder.
 • Bir Lane Bir Havuz içinde içinde bir alt-bölümdür.
 • Şerit Etkinlikler düzenlemek ve kategorize etmek için kullanılır.
 • Şerit anlamı modelleyicinin kadar olduğunu.
 • Lanes sık sık, iç roller (örneğin, Müdür, Önlisans), sistemleri (örneğin, bir kurumsal uygulama), bir iç bölüm (örn, nakliye, finans) gibi şeyler için kullanılır

Mesaj  Akımları 

BPMNMessageFlow.png

 • Bir Mesaj Akış göndermek ve onları almaya hazır olan iki Katılımcılar arasında Mesajı akışını göstermek için kullanılır.
 • Bir Mesaj Akış iki ayrı havuzları bağlamak ZORUNLU. Onlar Havuz sınırına ya bağlamak veya Havuz sınırları içinde nesneleri Akış. Onlar aynı Havuz içinde iki nesne bağlamak ZORUNLU.

Gösteri 

 • Havuz, Lane, Blackbox

4 Temel Mesaj Olayları 

BPMNMessageEvents.png BPMN MessagesDiagram.png

Dört temel mesaj olay türleri.

Mesaj Olaylar Example

BPMNMessageFlowsExample.png

İşbirliği Exercises

 • Egzersiz 1. Müşteri Sorgulama
 • Egzersiz 2. Kitap
 • Egzersiz 3. Şikayet

Eserleri 

Eserler Süreci hakkında ek bilgiler sağlamak için kullanılır

 1. Eleman group.pngGrup
 2. Metin annotations.pngMetin Açıklaması

Grup 

BPMNGroup.png

 • Gayrı bir diyagram grup elemanları görsel bir mekanizma sağlar.
 • Grup dokümantasyon veya analiz amaçlı kullanılabilir.
 • Gruplar Sürecinin akışını etkilemez.

Metin Açıklama 

Metin Annotation.png

 • Modeler için bir mekanizma bir BPMN Diagram okuyucu için ek bilgi sağlamak için
 • Metin Açıklama nesne Derneği ile Şeması'ndaki belirli bir nesneye bağlı olabilir
 • Sürecin akışını etkilemez

Görevler Türleri 

BPMNTypesOfTasks.png

Alma Görev

Figure10-15-alma-görev-object.png

 • Bir Mesaj bekler harici Katılımcıya gelmesi
 • Mesaj alındıktan sonra, Görev tamamlandı

Figure10-16-alma-görev-nesne-o-başlatır-process.png

 • Sürecini başlatır
 • Gelen herhangi Dizi Akışı ZORUNLU
 • Örneğini özniteliği true olarak ayarlanmış olması ZORUNLU

Gönder Görev 

BPMNSendTask.png

 • Harici Katılımcı Mesaj gönderir.
 • Mesaj gönderildikten sonra, Görev tamamlandı.

Hizmeti Görev 

BPMNServiceTask.png

 • Bir Web hizmeti veya otomatik bir uygulama olabilir hizmet çeşit kullanır.

Kullanıcı Görev 

Figure10-17-kullanıcı-görev-object.png

 • Bir insan icracı bir yazılım uygulaması yardımı ile Görevi gerçekleştiren tipik bir "iş akışı" Görev
 • Örnekler:
  • Telefon operatörü müşteri kaydını günceller
  • Kullanıcı kendi parolasını değiştirir

Manuel Görev 

Figure10-18-manuel-görev-object.png

 • Herhangi bir iş süreci yürütme motoru veya herhangi bir uygulamanın yardımı olmadan yapılabilir bekleniyor
 • Örnek:
  • Bir müşteri bir yerde bir telefon yüklerken bir telefon teknisyeni

İş Kuralı Görev 

Figure10-19-iş-kural-görev-object.png

 • Süreç İş Kuralları Motoru girdi sağlamak ve İş Kuralları Engine sağlayabilir ki hesaplamaların çıktısını almak için bir mekanizma sağlar

Script görev 

Figure10-20-script-görev-object.png

 • Bir iş süreci motoru tarafından yürütülür
 • Modelci veya uygulayıcısı motor yorumlayabileceği bir dilde bir senaryo tanımlar
 • Görev başlamaya hazır olduğunda, motor komut dosyasını çalıştırır
 • Komut dosyası tamamlandığında, Görev de tamamlanmış olacak.

Timer Olayları 

 • Işlem bir saat bir boşluk ya da belirli bir süre için bekleme ifade eder.
 • Başlat Timer - Belirli bir tarihte başlayacak (09:00 Pazartesi, vb ..)
 • Intermediate Timer - Belirli bir zaman-tarih veya belirli bir döngü (örneğin, 09:00 her Pazartesi)
 • Ana akış içinde kullanılacaksa, bir geciktirme mekanizması olarak işlev görür

Timer Örnek 1

BPMNTimerExampleEN.png

Timer Örnek 2

BPMNIntermediateTimerExample2EN.png

Sigara Interrupting

BPMNInterruptingVSNonInterrupting.png


Olay Tabanlı Exclusive Gateway

 • Olay Tabanlı Ağ Geçidi Ağ Geçidi izleyin alternatif yolları ortaya Olaylar dayanmaktadır Sürecinde bir dallanma noktasını temsil
 • Bu (Veri Tabanlı olan bir Exclusive ya da dahil ağ geçidi gibi) Süreç verileri kullanarak İfadelerin değerlendirilmesi karşı çıkıyor
 • Belirli Olay, bir Message genellikle makbuz, alınacak yolu belirler
 • Temelde, karar Olay Tabanlı Gateway kullanımını gerektiren, böylece Süreci görünmez verilere dayanarak, bir başka Katılımcı tarafından yapılır.

Öneğin

 • Bir şirket müşteri "Hayır" yanıt eğer müşteri "Evet" yanıt verirse faaliyetlerden birini setini gerçekleştirmek ve Etkinlikler başka bir set olacak bir müşteri bir yanıt bekliyor
 • Müşterinin tepkisi yol alındığı belirler
 • Mesaj Kimlik yolu alınır belirler
 • Yani "Evet" Mesaj ve "Hayır" Mesaj farklı mesajlar vardır, bir
 • Mesajı aldıktan Mesaj tetikleyici ile bir ara Olay ile modellenmiş edilebilir veya Görev alın
 • Mesajlar ek olarak, Aramadde olayları için başka tetikleyiciler zamanlayıcılar gibi kullanılabilir,

Figure10-116-olay-tabanlı ağ geçidi-ornek-kullanılarak-mesaj-intermidate-events.png veya Figure10-117-olay-tabanlı ağ geçidi-ornek-kullanılarak-alma-tasks.png

Olay Tabanlı Gateway Process

BPMNEventBasedGatewayStartsProcess.png