Fatura onay süreci

Süreç Hedefi

Ulaşan bir faturanın kontrol edilmesi ve gereken ödemeyi zamanında sağlamaktır.

İçerik

Müşteri ödemesini sağlamak her işletmede önemli bir süreçtir. Süreç, faturanın ulaşması ile başlar ve fatura zamanında ödenmezse sürecin içerdiği hatırlatıcılar devreye gider.

Tetikleyici

Form – ayrı bir süreçten olan ya da müşteri verilerinden alınan fatura bilgileri.

Eylemler

Bu süreç, müşterinin fatura bilgilerini bir ‘kullanıcı görevi’ üzerinden kaydeder. Signavio (Signavio Workflow Accelerator) daha sonra faturayı otomatik olarak e-posta ile gönderir. Bir başka görev ise, faturanın zamanında ödenip ödenmediğini kontrol eder.

Hatalara mani olmak adına, ‘fatura kontrol görevi’ hemen süreç başında başlatılır. Kontrol düzeneğinin temelini, örnek olarak, sipariş belgesi teşkil edebilir. Gerekli takdirde fatura düzeltilmiş bir nüshasıyla değiştirilir. ‘Fatura gönderme görevi’ faturayı müşteriye otomatik olarak gönderir. ‘Gelen ödeme kontrol görevi’ mali yönetici tarafından uygulanır. Müşteri son ödeme tarihine kadar faturayı ödemediyse, Signavio  otomatik bir hatırlatıcı gönderir. Müşteri, bu hatırlatıcıya da cevap vermediği takdirde süreç mali yöneticiye aktarılır.

Roller

Mali yönetici – Muhasebe departmanı içerisinde faturaların düzenlenmesinden sorumludur.

Alanlar

  • Fatura (dosya, gerekli alan) – ayrı bir süreç içerisinde düzenlenir ve genellikle PDF formatı kullanılır.
  • Müşteri e-postası (e-posta adresi) – bildirimler ve iletişim içindir.

Uzantılar

Son ödeme tarihinden önce devreye giren bir hatırlatıcı görev ekleyebilirsiniz.

Kaynak: Signavio 

Ana Makeleye geri dön