Endüstri 4.0 Nedir?

1 industrie 4.0_tr

Çağımızın yeni endüstriyel vizyonu olan dördüncü sanayi devremi gerçekleşiyor. Diğer adıyla Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen dördüncü sanayi devrimi ne demek? Endüstri 4.0’ın artıları ve karşılaştığı zorluklar nelerdir? Endüstri 4.0’ın sektöre etkisi nasıl olacak?

Endüstri 4.0 terim olarak dördüncü sanayi devrimi anlamına gelmektedir. İlk sanayi devrimi su ve buhar gücü ile üretim mekanizmasının üzerine kurulan, onu 2nci sanayi devrimi olan elektrik enerjisi yardımı izledi. Daha sonrasında ise 3cü sanayi devrimi olan dijital devrim gerçekleşerek elektronik kullanımı arttı.
Önceliğini Alman Hükümetinin imalat gibi geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatması amaçla ortaya çıkmıştır. Bu yeni endüstrideki amaç; uyum, kaynak verimliliği ve ergonominin hem müşteriler hem de iş-değer sürecinde iş ortaklarının entegrasyonunu tanımlamaktır.

Sanayi 4.0 altı tasarım ilkeleri vardır, bu ilkeler belirlenmesi ve Endüstri 4.0 senaryolar uygulanmasında şirketleri şu şekilde;

Birlikte çalışabilirlik: Siber-Fiziksel sistemlerin (yani taşıyıcılar, üretim montaj bantları ve ürünler), insanlar ve Akıllı Fabrikaları birbiriyle “Şeylerin İnternet” (IoT) ve “İnternet Servisleri” üzerinden iletişim kurma kabiliyeti.

Sanallaştırma: Farklı Sensör verileri kullanarak “Akıllı Fabrika” bir sanal kopyası oluşturarak, fiziksel proseslerin sanal üretim modelleri ve simülasyon modelleri üzerinden izlenmesi ve her türlü müdahale sanal ortamda oluşturulması.

Yerelleşme: Akıllı Fabrikalar içinde siber-Fiziksel sistemlerin kendi kararlarını verme yeteneğinin geliştirilmesi.

Real-Time Kapasitesi: Her aşamada ve anında her verilerin toplanması ve bu verilerin analiz edebilme kabiliyetini sağlamak.

Hizmet Oryantasyon: Hizmetleri internet üzerinden (siber-fiziksel sistemlerin, insanlarda veya Akıllı Fabrikalar) sunmak.

Modülerlik: Bireysel modülleri değiştirerek veya genişleterek Akıllı Fabrikaların ihtiyaç duyduğu adaptasyon ve esnekliği sağlamak.

Endüstri 4.0’in gelecekde etkisi nelerdir?

İşçi gücünden teknoloji kontrolüne geçen sistemlerin sayısı artacak.

Üretimden teslimata kadar süreçlerin ihtiyaçlarını sistemler belirleyecek.Örneğin: Üretim bandının bir parçası değişmesi gerektiğini sistem (şey) kendisi belirleyecek, Bakım sorumlusuna uyarı vermeden önce Şirketin yedek parça stokuna bakacak, mevcut değilse İnternet üzerinden süre, maliyet ve tercihli tedarikçilerin listesi dikkate alarak doğrudan sipariş verebilecek.

Sosyoekonomik çalışma hayatına olan etkisi hissedilecek.Örneğin: çok az sayıda özel eğitilmiş Personelle büyük bir Fabrika yönetilebilecek.

Zaman içerisinde Sanayi farklı bir değer kazanarak pazarda bu entegrasyonu sağlayan yeni Tedarikçiler pay almaya çalışacaklar. Örneğin: Bulut tabanlı fonksiyonel Modüllerin kullanımı ve “Big Data”  gibi çözümler sağlayan firmalar uzun bir bekleyiş sonrasında büyük bir pazara ulaşacaklar.

Endüstri 4.0’ın  Zorluklar nelerdir?

Yeni sanayi devrimine doğru yürüyüşü hızlandırmak için yeterli beceri ve bilgi eksikliği bulunmaktadır. Başta Alman firmaları bu konuda ciddi çabaları var. Almanların farklı kademelerinden oluşan bir grup Akademisyen ve tanınmış birkaç köklü işletme ile birlikte en geç 5 yıl içerisinde E/4.0 ortak bir yaklaşım modeli geliştirmek istiyorlar. Böylece  E /4.0 hayata geçirmek isteyen her işletme bu modelli kullanarak kendi iş modelini ve yatırım planlarını oluşturabilecek. Şu anda bu tür kompleks transformasyon projeleri destekleyebilecek yeterli sayıda ve deneyimde Danışmanlık firmaları kolay bulunmuyor.
Diğer yandan Endüstri 4.0 demek, iyi bir değişiklik yönetimi gerektiriyor. Maliyeti, risk ve süreler olarak iyi planlanması gereken bir süreçtir.