QlikView İş Keşfi ve Analiz Platformu

QlikTürkiye

QlikView İş Keşif ve Analiz Platformu, tamamen benzersiz ve inovasyona dayalı bir iş zekası kültürünü beraberinde getirmektedir. QlikView yaklaşımı, elde edilen bilgi, birikim ve analizlerin tüm kurum içindeki bireyler, gruplar ve iş birimleriyle paylaşılabilmesi konusunda çalışanlara bir platform sunmaktadır. QlikView’in iş zekası problemlerine yaklaşımı, tamamen iş konusuna odaklı problemlere getirdiği analitik çalışma yöntemlerinin farklılığında yatmaktadır. QlikView, son kullanıcılara insan beyninin çalışma mantığına benzer bir analiz yaklaşımını hayata geçirebilecekleri bir kullanıcı deneyimi sunmaktadır. Association olarak adlandırılan bu patentli teknoloji QlikView’i sektörde diğer iş zekası platformlarından ayırdeden en önemli özelliklerin başında gelmektedir. Association teknolojisinin son kullanıcı arayüzüne de yansımış olması, son kullanıcıların çok hızlı bir adaptasyon süreci yaşamasına, kurum içinde kullabilirlik oranının çok yüksek olmasına ve çok kısa sürede yüksek geri dönüşlere sahip olunabilmesine olanak tanımaktadır. Nasıl SalesForce.com CRM dünyasında, Google arama dünyasında, Apple ise tablet dünyasında bir etki yarattıysa, QlikView da benzer bir transformasyonu iş zekası dünyasında yaratmakta ve çok karmaşık analizlerin bile son kullanıcılar için gerçekten kontrol edilebilir ve eğlenceli bir ortamda sunulmasına olanak tanımaktadır.

QlikView Neden Benzersiz?

QlikView’i bu kadar özel yapan ana başlıklar nedir? Diğer iş zekası platformlarıyla QlikView arasındaki farklar neler? Bu ve benzeri sorular, QlikView’i ilk kez tanımaya çalışan kişilerin tipik olarak merak ettiği konular olarak karşımıza çıkmakta. QlikView’i incelemek isteyen belli bir kesim geleneksel iş zekası platformları üzerinde tecrübe sahibi olduğundan, bu kişiler QlikView’in neleri farklı yaptığını anlamak isteyebilirler. Bir diğer kesim genel olarak iş keşfi ve analiz (Business Discovery) konusunda bilgi sahibi olmak istiyor olabilir. Başka bir kesim de QlikView’in yazılım dünyasında neden bu kadar hızlı büyüdüğünü anlamak için bu platformu tanımaya çalışıyor olabilir.

 QlikViewbirlesenleri

Bu yazıda, Qlikiew’i iş zekası sektöründe tek ve benzersiz yapan 3 ana konu üzerine odaklanmaktadır; Patentli Associative kullanıcı deneyimi, QlikView’in çekirdek teknolojisi ve iş keşfi ve analiz platformunun benimsenme/adaptasyon süreci.

QlikView, direkt ve indirekt arama özellikleriyle sorgulama ve analiz yapılabilecek bir ortam sunmaktadır. Associative arama özellikleri sayesinde, herhangi bir sorguyla ilgili kelimelerin herhangi bir sırayla yazılmasıyla anlık olarak ilgili kayıtlara ulaşmak mümkün olmaktadır. Global arama özellikleri sayesinde çok büyük bir veri kümesi üzerinde arama yapılabileceği gibi belli sütunlar üzerinde de sadece ilgili sütun bazında arama yapmak mümkündür. Bu arama direkt olarak yapılabileceği gibi indirekt olarak da gerçekleştirilebilir. Örneğin belli bir satış temsilcisine ait satış tutarlarını görmek isteyen bir kullanıcı bu satış temsilcisinin adını biliyorsa, direkt arama özellikleriyle satış temsilcileri sütununda ilgili kişinin adını yazarak o kişiye ait kayıtlara ve satış tutarlarına erişebilir ki QlikView’da bu direkt arama özelliği olarak düşünülebilir. Ancak bu satış temsilcisinin adını bilmediği bir durumda eğer satış temsilcisine ait diğer detaylar biliniyorsa o takdirde indirekt arama özellikleriyle yine aynı sonuca ulaşılabilir. Örneğin bu satış temsilcisi sadece X ürününü Ankara bölgesinde satıyorsa, bu kez satış temsilcisi sütunu üzerine gelen bir kullanıcı ürün adı olarak X’i, şehir olarak da Ankara’yı seçtiğinde indirekt arama özellikleri sayesinde yine aynı satış temsilcisinin kayıtlarına ulaşabilir.

QlikViewPicture_MapDaha fazla bilgi için : http://www.qlikview.com.tr/